VIVO

“Đang c”

-

Chấm điểm
rate of Người Một Nhà /  Yeah, That's How It Is 4

Người Một Nhà

Rating : 8/10

“Với sự tham gia của các diễn viên”

Lee Sung Jae
Yoo Jong-Chul
Jung Hae In
Yoo Se-Joon
Seo Ji Hye
Lee Ji-Sun
Kang Bu Ja
Kim Sook-Ja

Bình luận

VIVO
VIVO

VIVO