VIVO

“1000 stars! The best serries of all times.”

- IMDB

Chấm điểm
rate of Sakura Thủ Lĩnh Thẻ Bài / Cardcaptor Sakura 4

Sakura Thủ Lĩnh Thẻ Bài

Rating : 8/10

“Với sự tham gia của các diễn viên”

Có thể bạn sẽ thích

Bình luận

VIVO
VIVO

VIVO