Tập phim


“Đang cập nhật”

-

Chấm điểm
rate of The Hitman’s Bodyguard / Vệ Sĩ Sát Thủ 3.5

The Hitman’s Bodyguard

Rating : 7/10

“Với sự tham gia của các diễn viên”

Ryan Reynolds
Michael Bryce
Samuel L. Jackson
Darius Kincaid/Evans

Bình luận

VIVO