VIVO

“1000 stars! The best serries of all times.”

- IMDB

Chấm điểm
rate of The Unit / Idol Rebooting Project 4

The Unit

Rating : 8/10

“Với sự tham gia của các diễn viên”

Hwang Chi Yeol
Cố vấn Thanh Nhạc
Taemin (SHINee)
Cố vấn Vũ Đạo
Jo Hyun Ah (Urban Zapaka)
Cố vấn Thanh Nhạc
HyunA
Cố vấn vũ đạo
San E (Rapper)
Cố vấn Rap

Bình luận

VIVO
VIVO

VIVO