“This drama is an extremely emotional one, so those looking for a lighthearted romance should avoid it.”

- MyDramaList

Chấm điểm
rate of Xin Lỗi, Anh Yêu Em / I'm Sorry, I Love You 4

Xin Lỗi, Anh Yêu Em

Rating : 8.1/10

“Với sự tham gia của các diễn viên”

So Ji Sub
Cha Moo Hyuk
Im Soo Jung
Song Eun Chae

Bình luận

VIVO