Bước sang chặng đường mới sau 20 năm, Phiên bản mới "Làn Sóng Xanh Next Step" với cơ cấu giải thưởng có nhiều thay đổi từ tiêu chí bình chọn đến các hạng mục đề cử.

Bắt đầu từ ngày 16/11/2018, cánh cổng bình chọn cho giải thưởng Làn Sóng Xanh Next Step 2018 chính thức đã mở. Các khán/thính giả có thể bỏ phiếu bình chọn cho nghệ sĩ/ bài hát mình yêu thích để được có mặt trong đề cử chương trình Làn Sóng Xanh Next Step 2018 với cú pháp bình chọn: Tên ca sĩ/Bài hát yêu thích gửi qua 2 cách thức: 

+ Gửi tin nhắn (Inbox) vào fanpage Làn Sóng Xanh

+ Gửi email đến địa chỉ: lansongxanhradio@gmail.com

LƯU Ý: Thời gian bình chọn bắt đầu từ 16/11/2018 đến 30/11/2018

DANH SÁCH BÌNH CHỌN CA SĨ LÀN SÓNG XANH NEXT STEP 2018

DANH SÁCH BÌNH CHỌN BÀI HÁT YÊU THÍCH LÀN SÓNG XANH NEXT STEP 2018